Paweł Mróz

Ochrona środowiska naturalnego a analiza porealizacyjna

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury wymaga szczególnie dużo zaangażowania, zwłaszcza w kwestii prac projektowych oraz budowlanych. Oprócz kwestii technicznych ważne jest jednak także odpowiednie dostosowanie się do kwestii ekologicznych. Tym samym przed przystąpieniem do właściwych prac koniczne jest wykonanie na etapie projektowania stosownych analiz oraz raportów, między innymi raportu wpływu na środowisko, które mają na celu ustalenie czy dana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne i czy nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na stan fauny oraz flory.

Czytaj więcej »Ochrona środowiska naturalnego a analiza porealizacyjna