Co warto wiedzieć o studniach głębinowych?

Studnie głębinowe pozwalają na zaoszczędzenie pieniędzy, jednak koszt ich budowy może być wysoki. Wszystko uzależnione jest od warunków geofizycznych panujących na działce. Jeżeli woda na całym terenie zalega płytko, wówczas budowa studni będzie jedynie oszczędnością, ponieważ samo wykonanie nie będzie drogie. Jeżeli jednak warunki hydrogeologiczne są trudne, woda położna jest kilkanaście metrów pod ziemią oraz istnieją problemy z wydajnością, wtedy koszta budowy ujęcia i badań geofizycznych wzrosną. 

Zaprojektowanie studni głębinowej

Polskie prawo mówi, że studnie głębinowe można wybudować na swojej działce bez zezwolenia, o ile spełnia wymagane kryteria. Głębokość odwiertu nie może być większa niż 30 metrów, dobowy pobór wody powinien wynosić poniżej 5m3, a wydajność pompy winna być mniejsza niż 0,5m3 na dobę. Planując budowę większej studni, o wyższych parametrach należy ubiegać się o pozwolenie wodnoprawne. Przede wszystkim, przed budową studni głębinowej należy zlecić badania geofizyczne, aby określić, na jakiej głębokości w gruncie znajduje się warstwa wodonośna oraz aby stwierdzić jaką budowę geologiczną posiada grunt i jaki rodzaj prac będzie należało wykonać. Zlecenie badań geofizycznych jest jednak dużo tańsze niż zmienianie planów i rodzaju prac budowlanych ze względu na niezbadaną głębokość warstwy wodonośnej lub budowę geologiczną. 

Badania geofizyczne-na czym polegają? 

Badania geofizyczne (https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/inzynierskie-badania-geofizyczne/) polegają na badaniu geologicznym i hydrogeologicznym podłoża. Pozwalają one poznać profil litologiczny gruntu, a co za tym idzie głębokość warstw wodonośnych i ich grubość. Jest to wiedza niezbędna do zaplanowania budowy studni głębinowej. Na podstawie profilu litologicznego można określić parametry wywiercania studni głębinowej, czyli średnicę rur, długość i głębokość posadowienia filtra. Bez badań geofizycznych, koszty wiercenia będą kosztowne, a może się finalnie okazać, że stworzenie na tym terenie studni głębinowej jest niemożliwe. Będzie to tylko strata czasu oraz pieniędzy. 

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/pl/