Geologia inżynierska, hydrogeologia, geotechnika – do czego służą i czym są?

Rozwój nauki w związku z badaniem wnętrza Ziemi jest niezwykle istotny i wykorzystywany bardzo często nie tylko w przypadku wykorzystania zasobów podziemnych, takich jak gaz i ropa naftowa, ale także przy poszukiwaniach złóż geotermalnych czy wykonywaniu odwiertów pod własne ujście wody na działce. Funkcjonalną stroną geologii zajmują się te trzy działy: geologia inżynierska, hydrogeologia oraz geotechnika.

Geologia inżynierska w swoim obszarze skupia się na pracach poszukiwawczych dla wszystkich budynków zaprojektowanych lub wdrożonych przez osoby fizyczne i prawne. Są to zwykle budynki, hale, budynki mieszkalne, domy rodzinne, obiekty sportowe, konstrukcje mostowe, konstrukcje kolejowe i drogowe, konstrukcje inżynieryjne i powiązane obiekty oczyszczalni ścieków i zbiorników, budowle podziemne i konstrukcje gospodarki odpadami. Służy ona rozpoznaniu terenu i dobraniu właściwych narzędzi do prac budowlanych.

W dziedzinie hydrogeologii pracuje się nad poszukiwaniami dostępu do złóż podziemnych wody do projektów dla podmiotów indywidualnych i publicznych. To głównie studnie czy projekty otworów kolektorów pierwotnych pomp ciepła. To także realizacja tych projektów, w tym ich profesjonalny nadzór. W ramach budowy obiektów, studni, odwiertów dla pomp ciepła należy zapewnić kompleksową dostawę sprzętu, w tym do wiercenia, pompowania i prób ciśnieniowych oraz końcowego przetwarzania. Szczególnie przy realizacji wierconych studni, hydrogeologia musi zawsze znaleźć optymalne rozwiązanie z punktu widzenia potrzeb projektu w odniesieniu do ceny i funkcjonalności pracy.

Geotechnika z kolei, w ramach swojej definicji, obejmuje wykonywanie pracy kontrolnej poprzez wykorzystanie m.in. statycznej płyty obciążającej i pobierania próbek technologicznych i nienaruszonych gleby w celu określenia gęstości standardu jej oceny. Wyniki muszą być przeanalizowane przez ekspertów, by w razie potrzeby zaordynować niezbędne środki zaradcze. W tym wypadku nadrzędną wartością jest bezpośredni udział geologa, który analizuje próbki, co pozwala na lepsze dopasowanie metod wykonywanego projektu do stanu faktycznego gleby.