Geologia złóż i jej nietypowy wpływ na pozyskiwanie źródeł życia

Choć wykorzystujemy złoża naturalne w dużym stopniu i w związku z tym wiele aspektów zanieczyszczających naszą planetę zostało wprowadzonych, to i tak w gruncie rzeczy nikt nie zwraca szczególnej uwagi na tę gałąź geologii, która wiąże się ze złożami właśnie. Czas poznać czym jest i jak ewoluuje tzw. geologia złóż.

Geologia złóż to nauka należąca do geologii stosowanej, której zadaniem jest badanie wzorców powstawania, budowy, składu i dystrybucji złóż mineralnych. Zajmuje się także relacjami między nagromadzeniem złóż, a otaczającym środowiskiem geologicznym, określeniem kształtu i struktury tektonicznej osadów, struktur i zawartości minerałów wydobywanego surowca.

Geologia złóż, także geologia eksploracji złóż, wykorzystuje wiedzę z innych dyscyplin, takich jak geochemia, mineralogia, geofizyka, petrologia i geologia strukturalna, które mogą być przydatne w rozumieniu, opisywaniu lub wydobywaniu surowców.

Geolodzy zajmują złożami, a więc są często zatrudniani przez instytucje państwowe, inwestorów, analityków giełdowych i inne zawody, takie jak inżynierów górniczych czy w reszcie ekologów, szczególnie tych, którzy są zaangażowani w minimalizowanie wpływu górnictwa na środowisko.

Rozwój geologii złóż był ściśle związany z zaspokajaniem potrzeb z naturalnych złóż, a zatem jest logicznie silnie związany z górnictwem. Początkowo były to proste ustalenia wynikające z praktyki wydobywczej i procesów poszukiwania zasobów mineralnych

W trakcie rozwoju geologia złóż stopniowo ulegała zróżnicowaniu na obszary badawcze o szczególnym ukierunkowaniu, a mianowicie takie, które zajmują się zasobami mineralnymi, badające wzory złóż mineralnych, systematyzujące zbiory geologiczne złóż czy charakteryzujące poszczególne typy surowców

Rola geologii złóż jest dość duża i w procesie wykorzystywania źródeł naturalnych niemalże niezbędna. Dlatego jej rozwój ma wielką wagę, nie tylko dla samych instytucji państwowych, ale także dla wykorzystania ich w kontekście inwestorskim czy giełdowym.