Jak wykonuje się wiercenia geologiczne pod studnie głębinowe?

Nie mając podłączenia do miejskiej sieci kanalizacji, często jedyną możliwością dla wykonania podłączeń medialnych w domku pod miastem czy na nowej działce jest wywiercenie własnej studni i wykorzystanie podwodnych złóż. W tym celu należy użyć pomocy geologicznej i różnego rodzaju wiercenia. Jakie są podstawowe jego typy?

Wiercenie rdzeniowe za pomocą klasycznych narzędzi do wiercenia w twardych metalach i diamentach (odpowiednie do badań łożysk, geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych). Średnice wiercenia od 55 do 240 mm. Większe średnice – do średnicy 500 mm – można wiercić grubymi wiertłami w skałach osadowych. Głębokość standardowych wiertnic wynosi do 650 m.

W zagłębiach węglowych oraz w badaniach geologiczno-inżynierskich używa się często pojedynczych lub podwójnych rurek lub specjalnego sprzętu do pobierania próbek nienaruszonych. W mniej spójnych skałach wykonuje się blachy techniczne w odpowiednich średnicach z możliwością cementowania okładzin przy użyciu agregatu cementującego. Zwykle używa się do tego sprzętu do usuwania otworów wiertniczych, w tym otworów wiertniczych z przelewem wody w wylewie.

Wiercenie bezrdzeniowe to wiercenie z pełną powierzchnią czołową przy użyciu narzędzi wiertniczych o średnicy zwykle od 95 do 880 mm. Ta metoda jest szczególnie odpowiednia do przeprowadzania odwiertów w trudnych, niespójnych warunkach zachowania się osadu. Narzędzia do wiercenia hydrogeologicznego wyposaża się w urządzenia stalowe o odpowiednich średnicach, w tym w perforację. Obecna technologia pozwala na oddzielenie poszczególne horyzontów w otworach wiertniczych za pomocą tzw. pakerów. Daje to możliwość cementowania pierścieni ciśnieniowych otworów wiertniczych za pomocą agregatu cementującego i zwiększyć w ten sposób ciśnienie wody.

Dwa podstawowe typy wiercenia studni głębinowych to wiercenie rdzeniowe i wiercenie bezrdzeniowe. Zastosowanie różni się w zależności od wyników badań geologicznych oraz hydrogeologicznych i ma znaczenie w kontekście doboru odpowiedniej metody do potrzeb zleceniodawcy.