Jak znaleźć miejsce pod studnię?

trawa

Woda jest najcenniejszym skarbem, jaki może istnieć na ziemi. Bez wody nie byłoby przecież życia ani też możliwości rozwoju organizmów. Bez wody nasza planeta bardzo szybko zamieniła by się w suchą pustynię skutą skałą. Nie zawsze jednak pozyskiwanie wody jest proste i bezproblemowe.

Poszukiwanie wody

Na niektórych obszarach wydobycie dobrej jakościowo wody jest bardzo trudne i wymaga ogromnego nakładu finansowego, a także ogromnej pracy. Najpierw jednak konieczne są badania gruntu. To dzięki nim możliwe jest późniejsze ustalanie z jakim rodzajem gruntu mamy do  czynienia i jakiego rodzaju prace mogą być na nim wykonane. Czasem grunt może być bardzo zdradliwy i jego ocena tylko po wierzchniej warstwie nie jest wystarczająca ani trafna. Poza tym aby w danym miejscu mogła powstać studnia głębinowa konieczne jest wykopanie stosunkowo głębokiego otworu, przez który wydobywać się będzie wodę. Studnie są bardzo popularne, zwłaszcza na obszarach o gorszej zasobności w wodę. Poszukiwania wody przez badania gruntu dają całościowy przekrój oraz obraz gleby, z jaką mamy do czynienia. Często zdarza się tak, że w głębszych warstwach gleby występują różnego rodzaju utwardzenia oraz skały, które w dużym stopniu utrudniają wiercenie i wykopywanie studni.

trawa

Dobrej jakości studnie

Badania gruntu otwierają wiele możliwości co do lokalizacji projektowanej studni. Nie każdy grunt nadaje się do tego, aby na jego obszarze powstała studnia głębinowa. Najlepsze grunty pod studnie głębinowe są średnio zasobne w składniki mineralne oraz twarde. Dzięki temu ziemia nie będzie się obsuwać i zasypywać wnętrza studni. Studnie głębinowe muszą zaś być bardzo głębokie, zwłaszcza jeśli są one projektowane na obszarach suchych. Ponadto dobrej jakości studnia głębinowa powinna przez cały rok dostarczać wodę. Oczywiście w pewnych okresach podczas trwania roku w studni bedzie mniejsza lub większa ilość wody, jednak jak już wspomniano, ważne aby woda była dostępna przez cały czas, zwłaszcza jeśli wykorzystywana jest do ważnych celów.

Przy współpracy: Geofizyka