Kursy obsługi suwnic

Urządzenia zwane suwnicami to dźwignice, które pracują w ruchu przerywanym. Wyposażone są w mechanizm podnoszenia i opuszczania. Suwnic używa się do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie.

Co da nam kurs obsługi suwnic?
Udział w kursie na obsługę suwnic daje przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności i specjalistycznej wiedzy w zakresie obsługi urządzeń dźwignicowych. Zajęcia teoretyczne dają merytoryczne przygotowanie do zawodu. Praktyczna część szkolenia prowadzona jest przez specjalistycznych instruktorów z wykorzystaniem suwnic. 

Nauka kończy się państwowym egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia są terminowe i przeznaczone do korzystania z suwnic (https://www.kursy-wielun.pl/kurs-operator-suwnic.htm) konkretnego typu. Dzięki niezbędnym kwalifikacjom możemy podjąć pracę jako operator maszyn dźwignicowych.  

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną przejść może tylko osoba, która ukończyła wcześniej odpowiedni kurs i posiada świadectwo lub dyplom wydany przez uprawnionego organizatora.

Jakie warunki musimy spełniać?
Wszystkie urządzenia dźwignicowe mogą stwarzać różnego rodzaju zagrożenia, zarówno dla otoczenia jak i ludzi. Operatorzy takich sprzętów powinni mieć nie tylko odpowiednie kwalifikacje, wiedzę czy umiejętności, ale także specyficzne predyspozycje zdrowotne. 

Kurs obsługi suwnic wymaga wcześniejszych badań ogólnych i psychotechnicznych. Operatorzy tych maszyn cechować muszą się nie tylko dobrym zdrowiem ogólnym, ale także sprawnością psychoruchową. Znaczenie ma to szczególnie, kiedy suwnice sterowane są bezprzewodowo lub z kabiny. 


Ile kosztują takie kursy?
Organizatorzy kursów na suwnice ponoszą dość duże koszty związane z wykorzystaniem drogich, profesjonalnych sprzętów. Dodatkowo nauka przekazywana jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Za to, aby nabyć wiedzę i móc przejść sprawdzający egzamin dający uprawnienia na operatora, musimy zapłacić około kilkuset złotych. Na rynku jest wiele firm reklamujących swoje usługi w tym zakresie, warto poświęcić chwilę i znaleźć ofertę w dobrej jakości i cenie. 

Przy współpracy: https://www.kursy-wielun.pl/