Ochrona środowiska naturalnego a analiza porealizacyjna

Tworzenie nowoczesnej infrastruktury wymaga szczególnie dużo zaangażowania, zwłaszcza w kwestii prac projektowych oraz budowlanych. Oprócz kwestii technicznych ważne jest jednak także odpowiednie dostosowanie się do kwestii ekologicznych. Tym samym przed przystąpieniem do właściwych prac koniczne jest wykonanie na etapie projektowania stosownych analiz oraz raportów, między innymi raportu wpływu na środowisko, które mają na celu ustalenie czy dana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne i czy nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na stan fauny oraz flory.

Analizowanie poszczególnych prac budowlanych

Nowoczesne możliwości techniczne oraz technologiczne pozwalają na bardzo szczegółowe ustalenie zakresu inwestycji oraz tego w jakim stopniu może ona wpływać na stan środowiska naturalnego. Ponadto przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań związanych z rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń oraz zezwoleń na ich kontynuowanie. W kwestii ochrony środowiska naturalnego konieczne jest uzyskanie od wojewódzkiego ośrodka ochrony przyrody raportu o oddziaływaniu na środowisko. Jest to bardzo ważny dokument, który ujmuje między innymi to czy na terenie planowanej inwestycji znajdują się jakiekolwiek siedliska zwierząt, zwłaszcza zwierząt chronionych. Ważne jest także czy dany obiekt znajduje się nan obszarze natura 2000, który wówczas musi podlegać dodatkowym restrykcjom prawnym i wówczas zostaje obciążony dodatkowymi wytycznymi z tytułu prawa.

Koniec prac budowlanych

Z kolei analiza porealizacyjna wykonywana jest po zakończeniu wszystkich prac budowlanych  bardzo często w trakcie eksploatacji danej infrastruktury. Tym samym to właśnie analiza porealizacyjna ma ustalić czy rozbudowana infrastruktura faktycznie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko, tak jak stwierdzono w poprzedzającym ją dokumencie, czyli raporcie wpływu na środowisko. Dobra i poprawna analiza porealizacyjna powinna sprawnie ustalić czy wszystkie kwestie związane ze środowiskiem naturalnym zostały dotrzymane według zakładanego planu, czy nie doszły także dodatkowe okoliczności  na przykład czy w pobliżu swoich siedlisk nie utworzyły dodatkowe gatunki zwierząt, jakie wcześniej tam nie występowały. Wszystko to sprawia, że analiza porealizacyjna powinna zostać przygotowana w sposób skrupulatny przez profesjonalne osoby, jakie wiedzą jakie kwestie brać pod uwagę w trakcie jej tworzenia.

Tagi: