Wiercenie studni głębinowych

  Studnia głębinowa zwana również rurową czy też wierconą może być pogłębiana nawet 10 metrów w dół. Pogłębianie wykonuje się przy pomocy wiertnicy. Natomiast funkcjonowanie studni głębinowej opiera się na dwóch rurach: filtracyjnej i osłonowej. Rura filtracyjna wnika w warstwę wodonośną, do której dociera rura osłonowa. Warto zaznaczyć, iż rura osłonowa zakończona jest obejmą nośną która zawiera przyłącze wody oraz zawór odcinający. Tym samym wiercenie powyżej 8 metrów spowoduje brak możliwości zasysania wody. W takiej sytuacji na dnie studni należy zamontować głębinową pompę tłoczną.

Wiercenie studni głębinowych

  Przed przystąpieniem do wiercenia należy upewnić się, czy zapewniony jest dostęp do wodonośnej warstwy. Studnia powinna zostać wywiercona w miejscach, gdzie brak jest zanieczyszczeń oraz kolizyjnych miejsc. Pogłębianie studni wymaga uzyskania pozwolenia wodoprawnego (https://www.geofizyka.pl/pl/uslugi/uslugi-geologiczno-wiertnicze/wiercenia-hydrogeologiczne/)- jeśli studnia jest mniejsza niż 30 metrów to wówczas pozwolenie to nie jest wymagane. Cena odwiertów studni wraz zakupem rury osłonowej kształtuje się na poziomie 300 złotych. Koszt rury głębinowej jest o wiele większy i wynosi od 200 do 1500 złotych. Natomiast całkowita wartość zbiornika hydroforowego waha się między 300 a 1000 złotych.

Ekologia studni głębinowych

  Studnie głębinowe bazują na wodzie, która znajduje się w pokładach skalnych na głębokości 15-20 metrów. Na takiej głębokości znajdują się naturalnie oczyszczające filtry – tym samym zbiornik wolny jest od wszelkich zanieczyszczeń. Zasoby studni głębinowych są nie do przecenienia i są na tyle duże, że można je zużywać nawet w przypadku wystąpienia suszy. Odwiert studni można wykonać wraz z zleconymi badaniami jakości wody.

Lokalizacja studni głębinowych

  Wedle przepisów prawnych lokalizacja studni głębinowych powinna znajdować się w odległości 5 metrów od granicy działki oraz 7,5 metra od osi rowu przydrożnego. Odległość od budynków inwentarskich zgodnie z prawem wynosi 15 metrów, a 30 metrów od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu.

Przy współpracy: https://www.geofizyka.pl/